Anarkiv - Soldater

Anarkiv

Introduktion till Soldater i Anarkiv

Detta material med soldater som publicerats av Centrala Soldatregistret i form av en jättelik pdf-fil är mycket ohanterligt och dessutom svårt att göra vettiga sökningar i. Tyvärr är det dåligt sammanhållet och registreringen, som sannolikt skett av ett större antal personer, har ganska dåligt samordnats vad gäller normering av uppgifter.

Därför har denna databas över soldater i MS Access-format skapats genom att alla soldater som publicerats i det utgivna soldatregistret registrerats i en Anarkivdatabas. Angivna hustrur har registrerats som regelrätta makar i databasen. Hux flux blir materialet rimligt sökbart.
MS Access, Visual Basic, Anarkiv och Adobe Acrobat har använts för arbetet. En Anarkivdatabas (i Microsofts Access-format) kan användas som den är för sökning direkt på webben.

I Anarkiv-materialet har försök gjorts att komma till rätta med en del av problemen. I möjligaste mån har regementen och kompanier registrerats på samma sätt var gång. Uppenbara felskrivningar och felstavningar har rättats där de hittats. Som exempel på en felskrivning kan nämnas 'båtmanskompani' som rätt eller fel skrivits på säkert 15 olika vis. Fel av dessa slag kan enkelt rättas i ett databasprogram av Anarkivs kaliber.
Ett annat märkligt fel är att 65 soldater anges födda år 1100 och fyra år 1200. Indelningsverkets verksamhet startar mot slutet av 1600-talet. Detta är inte rättat här, då det kräver ytterligare forskning.

En skillnad mot det ursprunliga materialet är att i Anarkiv-materialet finns inget särskild fält för 'patronymikon'. Detta fält innehåller antingen att patronymikon (ett -sonnamn) eller soldatens tidigare namn. I Anarkivbasen har i stället detta namn satts ihop med soldatnamnet för att bilda efternamn, däremot har förnamn plockats ut och satts i fältet förnamn. Tilläggas kan dock att det inte i alla fall är lätt att avgöra vad som är för- och efternamn.

Databasen innehåller nästan 196 000 soldater med drygt 53 000 makar, totalt nära 250 000 personer. Vill man ha ytterligare upplysningar om Soldatregistret, komma i åtnjutande av ytterligare och uppdaterade uppgifter, ställa frågor om materialet, påpeka ev. fel osv vänder man sig med fördel till Centrala Soldatregistret, för att där göra sökningar och hitta kontaktuppgifter.

Databasen finns att hämta under Anarkiv, Filarkiv. Den läses och hanteras med hjälp av Anarkiv, som kan hämtas under just Anarkiv.

[Start]